V zimě hřeje, v létě chladí - pivo nám nic nenahradí!

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH HOSPŮDKY HLINCOVKA

Hospa

Východně od Č. Budějovic v sousedství starého hornického města Rudolfova leží přímo pod hřebenem Kněžského vrchu (Pfaffenbergu) stará ves, dnešní Hlincová Hora. V nejstarších dokladech nazývá se česky "Nícovou horou," německy Pfaffendorf. První zmínka o vsi pochází z roku 1398. Název vsi by ukazoval, že ves byla založena nějakým Nícem. Toto jméno je odvozeno od německého Nikolaus. Jako přetvořují Němci Konrád v Kunz, Heinrich v Heinz, Friedrich ve Fritz, podobně činí i s jménem Nikolaus, jež zkracují v Nietz. Má tedy osada "Nietzova hora" původ svého starého jména v něm. Nietz, utvořeném z Nikolas nebo z Niklas. Tento Mikuláš však není zakladatel vsi, nýbrž jde o kostel sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a o patrona tohoto chrámu, papeže Mikuláše.

Hostinec se nachází přímo na návsi. Původní hostinec se nacházel v, dnes již zbořené, Mikolášů chalupě o několik desítek metrů dál od silnice na stavební parcele 33/1. Současná budova hospůdky byla postavena v období první republiky. Byla dějištěm plesů a zábav. Během času však prošla mnohými změnami. Část sálu byla oddělena pro potřebu personálu. V těchto prostorách se dnes nachází obecní úřad. Budova byla rekonstruována mezi lety 1998 a 2002 (stropy, vytápění a zejména střecha). Současná podoba interiéru byla dokončena koncem roku 2007. Pergolu postavili místní obyvatelé roku 2008. Další rekonstrukce hostince proběhla v roce 2015.

"Přijďte pobejt."

Obsluha vzorná, ceny mírné.